پنجشنبه, 26 تير 1399

کلیدواژه: آبادان

وقوع سیل فیلمبرداری سریال «۸۷ متر» را متوقف کرد

آوینی فیلم: قرار بود عوامل سریال «۸۷ متر» برای ادامه فیلمبرداری به آبادان بروند که هنوز این امر محقق نشده است.

همکاری حسن معجونی با «اوج» در یک فیلم دفاع مقدسی

آوینی فیلم: اولین بازیگر فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» که قرار است به کارگردانی مهرداد خوشبخت به زودی جلوی دوربین برود معرفی شد.