سه شنبه, 24 تير 1399

کلیدواژه: اربعین، رسانه و دانشگاه

برپایی ششمین کرسی آزاداندیشی رسانه‌ای با موضوع «اربعین، رسانه و دانشگاه»

آوینی فیلم: ششمین کرسی آزاداندیشی رسانه‌ای با موضوع «اربعین، رسانه و دانشگاه»، ۳۰ مهر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دانشگاه آزاد واحد تهران‌ مرکزی برگزار می شود.