شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: رسانه ها

مدیرکلی که گفت‌وگوهایش به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد!

آوینی فیلم: دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در تازه‌ترین جوابیه درباره علمکرد خود روند کاری‌اش را مطابق با ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خوانده است. درباره این ادعا، حرف‌های زیادی وجود دارد.
پیرامون نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ اربعین

پیش به سوی دروازه های جهانی

آوینی فیلم: از رسانه هایی که از پول حاکمان مستبد و سلطه جو ارتزاق می کنند و زیر سایه ملکه روزگار می گذرانند یا چشم به راه پولهای سعودی هستند، انتظار نمی رود اخبار کوچک و بی اهمیت و گاه زرد خود را رها کرده و به نمایش تصاویری بپردازند که در دلشان هراس ایجاد می کند. با این شرایط و سیاست سیاه رسانه های غربی تنها راه ممکن، گسترش نفوذ رسانه های داخلی در سطح جهانی است.