شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: توييتر فارسي

رکورد توييتر فارسي با #حب_الحسين_يجمعنا شكسته شد!

آوینی فیلم: در هفته گذشته كاربران شبكه هاي اجتماعي با كليد واژه #حب_الحسين_يجمعنا، بيش از يك ميليون بار محتوا منتشر كردند و ركورد جديدي را در توييتر فارسي بر جاي گذاشتند.