پنجشنبه, 14 فروردين 1399

کلیدواژه: فیلم سینمایی درخونگاه

نقد فیلم سینمایی «درخونگاه» و تفکر ضدایرانی اش!

شهرزاد قصه گویی که دروغ می گوید!

آوینی فیلم: فیلم «درخونگاه» سومین ساخته بلند سینمایی سیاوش اسعدی و به تهیه کنندگی منصور سهراب ‌پور، نمونه ای از یک اتفاق نامیمون و غیرهنری است، چرا که فیلم کاملا در قید و بند نمایه ها و نشانه های سیاسی گیر کرده و فیلمساز در تمام دقایق فیلم به جای تلاش برای روایت پردازی در حال متلک گفتن به نظامی است که خود در آن رشد کرده و بقا یافته و ارتزاق کرده است.