يكشنبه, 19 مرداد 1399

کلیدواژه: پانته‌آ پناهی‌ها

فرشته ارسطویی بازیگر جوان «سال دوم دانشکده من»:

نزدیک سه ماه زیر نظر پانته‌آ پناهی‌ها تمرین می‌کردیم

آوینی فیلم: فرشته ارسطویی بازیگر جوان سینما پیرامون اولین تجربه سینمایی خود در فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من» سخن گفت.