شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

عظمت «راهپیمایی اربعین» از منظر دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

آوینی فیلم: دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر این موضوع که هیچ نمایش وحدتی برتر از نمایش وحدت در اربعین حسینی(ع) در جهان نداریم، گفت: اگر بخواهیم تمدن اسلامی شکل بگیرد نیازمند زیرساخت فکری و یکدستی و یکرنگی بین امت اسلامی هستیم، راهپیمایی اربعین هم زیرساخت فکری دارد و هم زیرساخت وحدت‌گرا.