جمعه, 20 تير 1399

کلیدواژه: سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد

«سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد» دبیر ستاد صیانت از آثار سینمایی شد

آوینی فیلم: رییس سازمان سینمایی در حکمی دبیر کل جدید ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری را منصوب کرد.