دوشنبه, 31 شهريور 1399

کلیدواژه: گفتمان‌های قرآن

مسیرهای انحرافی در تبلیغات شهری و توجیه نامناسب مسئولان ارشاد

از حذف نام شهید تا تخریب یکی از گفتمان‌های قرآن!

آوینی فیلم: گویی یک تفکر زیرپوستی به شکل خزنده درصدد از بین بردن ارزش های دینی و فرهنگی و ملی این کشور است. از حذف نام شهدا توسط شهرداری تا سوء استفاده از گستره معارف قرآن در اذهان عمومی به نفع منافع اقتصادی که در سایه بی تفاوتی و خواب زدگی مسئولان وزارت فرهنگی دولت پدید آمد و انتقادات بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشت.