سه شنبه, 29 بهمن 1398

کلیدواژه: سریال «جشن سربرون»

رامین ناصر نصیر درباره وضعیت سینما تصریح کرد

سینما بدهکار من نیست

آوینی فیلم: رامین ناصر‌نصیر بازیگر سریال «محکومین» گفت: سینمای امروز به طور کامل به فکر برگشت سرمایه است، این سینما کاملا اقتصادی شده و به طبع سینمای کودک نمی‌تواند برای تهیه کننده بازگشتی همچون آثار کمدی داشته باشد.