شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: محمد علی باشه آهنگر

پرداختن به سینمای دفاع مقدس چرا دشوار شده؟

بی توجهی نهادهای فرهنگی به سینمای دفاع مقدس

آوینی فیلم: محمدعلی باشه آهنگر کارگردان فیلم سرو زیر آب گفت: ادامه دادن راه سینمای دفاع مقدس در شرایط فعلی کار بسیار سختی است. به عنوان مثال من شش سال از زندگی خود را برای سرو زیر آب گذاشتم. فیلمنامه آن شانزده بار بازنویسی شد تا بالاخره بتوانیم آن را بسازیم.
پاسخ سعید سعدی تهیه کننده سینما به برخی شایعه پراکنی ها

تکذیب توقت تصویربرداری سریال «پس از آزادی»

آوینی فیلم: تهیه کننده سریال «پس از آزادی» خبر توقف تصویربرداری به دلیل مشکلات مالی را تکذیب کرد.