سه شنبه, 12 فروردين 1399

کلیدواژه: ناشران ایرانی

حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

آوینی فیلم: فهرستی از موسسات صنفی و ناشران ایرانی حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری منتشر شد.