سه شنبه, 12 فروردين 1399

کلیدواژه: سریال 30 قسمتی

کمند امیرسلیمانی درباره حضور کم رنگش در سینما تصریح کرد

با عنوان مافیا در سینما موافق نیستم

آوینی فیلم: کمند امیرسلیمانی درباره حضور کم رنگ خود در سینما گفت: من چندان با عنوان‌هایی چون مافیا در سینما موافق نیستم، چون زمانی هم بود که من زیاد جلوی دوربین سینما بود و همین حرف ها نیز وجود داشت، پس نباید به محض اینکه حضورمان در سینما کم رنگ می‌شود به مافیا ربط دهیم.