شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد

اخذ مالیات از افراد پردرآمد و پروژه‌های پرخرج

آوینی فیلم: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتاً گروه جوانی که به عنوان مثال یک اثر نمایشی را به سختی و با بودجه ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی روی صحنه می‌برند هیچ مالیاتی را نباید پرداخت کنند و اخذ این مالیات در قبال افراد پردرآمد و یا پروژه‌های پرخرج است.
انتقاد نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

سازمان سینمایی به پهن کردن فرش قرمز برای هنرمندان مشغول است

آوینی فیلم: نصرالله پژمان‌ فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست سازمان سینمایی گفت: این سازمان به جای پرداختن به مسائل مهم فرهنگی صرفا به پهن کردن فرش قرمز برای هنرمندان مشغول بوده و رسالت اصلی خود را فراموش کرده است.

پای جشن خانه سینما به کمیسیون فرهنگی مجلس باز شد؟!

آوینی فیلم: نصرالله پژمانفر معتقد است باید سازمان سینمایی و وزارت ارشاد بر روند برگزاری جشن‌های سینمایی نظارت بیشتری کند.