جمعه, 20 تير 1399

کلیدواژه: نقد جشن خانه سینما

انتقاد مدیرعامل اسبق خانه سینما به جشن سینمایی ایران

آوینی فیلم: محمد مهدی عسگرپور، کارگردان سینما و مدیرعامل سابق خانه سینما با انتشار یادداشتی انتقادی به بیست و یکمین جشن سینمایی ایران پرداخت.