چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: کارگردانی

وقوع سیل فیلمبرداری سریال «۸۷ متر» را متوقف کرد

آوینی فیلم: قرار بود عوامل سریال «۸۷ متر» برای ادامه فیلمبرداری به آبادان بروند که هنوز این امر محقق نشده است.

بازیگر درجه 2 کارگردان سینما شد

آوینی فیلم:  نیما شاهرخ شاهی از جمله اسامی تازه ای است که حال بعد از سالها بازیگری به سراغ کارگردانی سینما رفته است، اتفاقی که شاید در ابتدا برای مخاطبان عجیب باشد، آن هم در قبال بازیگری که هنوز در عرصه بازیگری افتخار بزرگی را نصیب خود نکرده است.

نوجوانان، تمام بازیگران یک فیلم شدند

آوینی فیلم: ابوالفضل جلیلی درباره فیلم جدیدش گفت: تمام بازیگران این فیلم سینمایی نوجوانان هستند و قصه نیز درباره نوجوانی است که آرزوهای بزرگ در سر دارد.

سعید ملکان دستگیری عبدالمالک ریگی را می سازد

آوینی فیلم: سعید ملکان در اولین تجربه کارگردانی خود به سوژه ای امنیتی درباره عبدالمالک ریگی می پردازد.