سه شنبه, 12 فروردين 1399

کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب تهران

آخرین وضعیت قضایی پگاه آهنگرانی و مهناز افشار

رسیدگی به پرونده بازیگری که متهم امنیتی است

آوینی فیلم: در چند روز اخیر ممنوع الخروج بودن «پگاه آهنگرانی» بیشترین حجم اخبار رسانه ای را در برگرفت در حالی که این بازیگر جوان متهم امنیتی بوده و طبق قانون باید با وی برخورد شود. از سویی «مهناز افشار» هم پس از ورود به ایران به دلیل داشتن شاکی باید جوابگوی دستگاه قضایی باشد.