پنجشنبه, 8 اسفند 1398

کلیدواژه: کارو

احمد مراد پور چهارمین اثر سینمایی خود را می سازد

آوینی فیلم: فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی احمد مرادپور به زودی وارد مرحله تولید می‌شود.