چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: علی اوجی

علی اوجی، «ماجرای سد کرج و غزل» می سازد

آوینی فیلم: : علی اوجی در برنامه «فرمول یک» از نگارش یک فیلمنامه سینمایی با نام «ماجرای سد کرج و غزل» که قرار است خودش کارگردانی کند، سخن گفت.