يكشنبه, 19 مرداد 1399

کلیدواژه: نماینده ایران در اسکار

ورایتی به مستند «درجستجوی فریده» واکنش نشان داد

آوینی فیلم: نشریه ورایتی طی گزارشی به معرفی مستند در جستجوی فریده به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار واکنش نشان داد.
نقد و تحلیل «آوینی فیلم» از انتخاب شتابزده مستندی غیر متعارف به نمایندگی از ایران برای اسکار

«در جستجوی فریده»؛ مستندی که فرهنگ سنتی ایرانیان را نشانه می گیرد

آوینی فیلم: هر چند موضوعاتی مثل «مهاجرت» و «هویت» جزو موضوعات مورد علاقه اسکاری ها است و سابقه انتخاب چنین موضوعاتی هم وجود دارد ولی پیام فیلم مستند انتخابی از کشورمان برای جهانیان میتواند تبعات نامناسبی درباره نحوه زیست مردمان اصیل ایران به دنبال داشته باشد. این مستند همچون بعضی از آثار سفارشی جشنواره ای گاه مردمان ایران را افرادی بدوی نشان می دهد که بیش از اینکه در انتظار دختر گمشده باشند، مجذوب زیبایی یک دختر جوان نورسیده هستند!