شنبه, 16 فروردين 1399

کلیدواژه: اذان نوستالژی

انتشار اذان قدیمی خالق نوحه معروف زینب زینب +ویدئو

آوینی فیلم: نسخه ای قدیمی و کمتر شنیده شده از اذان معروف و دلنشین استاد موذن زاده اردبیلی منتشر شد.