چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: بلبشو

چهره های سیاسی به شکل عروسکی درآمدند

آوینی فیلم: برنامه تلویزیونی «بلبشو»‌ کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی در قالب طنز عروسکی است که پخش آن به تازگی از شبکه دوم سیما آغاز شده است.