سه شنبه, 29 بهمن 1398

کلیدواژه: دونال ترامپ

واکنش رئیس جمهور آمریکا به فضای نژاد پرستی در صنعت سینما

ترامپ و هالیوود در مقابل هم!

آوینی فیلم: دونالد ترامپ روز جمعه در واکنش به یکی از فیلم‌های هالیوودی، هالیوود را نژادپرست معرفی و اضافه کرد این صنعت، اثرات زیان باری بر کشور آمریکا خواهد گذاشت.