سه شنبه, 12 فروردين 1399

کلیدواژه: سینمای مخملباف

دیدگاه شهید آوینی درباره سینمای مخملباف

فیلم ساز بی دین سر از چین درآورد

آوینی فیلم: سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی درباره سینمای مخملباف اینگونه اظهار می کرد: «وقتی به سینمای مخملباف می‌روی، باید قبول کنی یک ساعت و نیم از زندگی‌ات را در یک فضای آکنده از بدخلقی، عصبانیت، ظاهرگرایی، تردید، نهیلیزم مزمنِ بدخیم، سیاه‌اندیشی، سرگردانی و عوام‌فریبی سر کنی.»