دوشنبه, 31 شهريور 1399

کلیدواژه: جریان سیاسی

شفاه تهیه کننده فیلم «دیدن این فیلم جرم است» از دلایل اکران نشدن آن گفت

امسال هم «دیدن این فیلم جرم است»!

محمدرضا شفاه تهیه‌کننده سینما، درباره آخرین وضعیت اکران فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» گفت: تصمیم گرفتند «دیدن این فیلم جرم است» را امسال اکران نکنند/ این فیلم علیه دولت و جریان سیاسی خاصی نیست.