شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: پایتخت6

«پایتخت۶» کلید خورد

آوینی فیلم: تصویربرداری «پایتخت۶» به کارگردانی سیروس مقدم و حضور بازیگران اصلی در شیرگاه آغاز شد.
واکنش علیرضا خمسه نسبت به حذف نقشش از پایتخت6

بابا پنجعلی علیه پایتختی ها

آوینی فیلم: علیرضا خمسه درخصوص حضور خود در سریال «پایتخت 6» گفت: خشایار الوند که زنده بود دلش می‌خواست «باباپنجعلی» فوت کند و روحش بیاید پیش ارسطو یا نقی زیرا در این صورت روح می‌توانست مقاطع مختلف سنی را بازی کند و جوانی‌ها و کشتی گرفتن‌های او را ببینیم.