جمعه, 17 مرداد 1399

کلیدواژه: من و تو

پاسخ پرویز پرستویی به دلیل چت اینستاگرامی با مجری شبکه معاند فارسی زبان

برای دفاع از پستم درباره شهید سلیمانی، به سراغ او رفتم

آوینی فیلم: موضوع ارتباط مجازی چند چهره هنری با مجری شبکه معاند من و تو انتقادات زیادی را در روزهای اخیر به دنبال داشت و در این میان پرویز پرستویی، توضیحاتی درباره ماجرای این چت اینستاگرامی را بیان کرد.
در انتقاد از فضای مسموم شبکه های معاند علیه میراث کهن ایرانیان

حجاب میراث فطری زنان در دنیاست

آوینی فیلم: چرا حجاب؟ این پرسشی ست که بایستی از کودکی در خانواده به آن پاسخ داده شود حجاب میراث ماندگار ایرانیان باستان از گذشته کهن تاکنون است، حجاب نه تنها برای ایرانیان بلکه به دلیل اینکه یک مسئله فطری ست تمامی زنان در دنیا خواهان داشتن حریم برای خود هستند این را از افشاگری های زنان بعضا مطر...

همزیستی دوباره شبکه معاند با خواننده حامی فتنه

آوینی فیلم: شبکه های معاند که بارها علیه ایران برنامه سازی و خبرسازی میکردند باز هم دست به دامن خواننده حامی فتنه 88 شدند.