جمعه, 20 تير 1399

کلیدواژه: افشین علا

رده بندی سنی فیلم ها یک عضو خود را از دست داد

انصراف یک شاعر از شورای رده بندی سنی فیلم ها

آوینی فیلم: «افشین علا» شاعر و نویسنده از حضور در «شورای رده‌بندی سنی فیلم‌ها» انصراف داد.
واکنش افشین علا به توقیف نفتکش ایرانی

با ملک فارس، پنجه نیفکن باز

آوینی فیلم: افشین اعلاء شاعر کشورمان نسبت به توقف نفتکش ایرانی در جبل الطارق واکنش نشان داد .