پنجشنبه, 9 بهمن 1399

کلیدواژه: حواشی احضار

ادامه حواشی سریالی که مخاطبان را فریب داد

نامه کارگردان «احضار» به سرپرست اداره نمایش خانگی برای جلوگیری از توزیع سریال

آوینی فیلم: شهاب کاظمی، قائم‌مقام موسسه گلرنگ‌ رسانه انگار که منتی بر سر مخاطبان شبکه نمایش خانگی گذاشته باشد! از توزیع قسمتهای پایانی سریال فریبکار «احضار» گفت، در حالیکه نویسنده و کارگردان ممنوع الفعالیت این سریال مثلا ترسناک طی نامه ای خواستار جلوگیری از انتشار این قسمتها شد. به نظر میرسد حواشی سریالهای نازل شبکه نمایش خانگی همچنان ادامه دارد.