شنبه, 4 بهمن 1399

کلیدواژه: من زنده‌ام

آیا مهمترین داستان دفاع مقدسی توسط مهمترین فیلمساز دفاع مقدس تصویر میشود؟

احتمال ساخت «من زنده ام» توسط ابراهیم حاتمی کیا

آوینی فیلم: ابراهیم حاتمی کیا درصدد ساخت فیلمی بعد از تولید «به وقت شام» است. نویسنده کتاب پرمخاطب «من زنده ام» از تمایل حاتمی کیا برای ساخت فیلمی براساس کتاب خاطراتش گفت.