شنبه, 16 آذر 1398

کلیدواژه: سریال «۸۷ متر»

توقف تولید سریال «۸۷ متر» کیانوش عیاری

آوینی فیلم: سریال «۸۷ متر» به کارگردانی کیانوش عیاری که قرار بود امسال به پایان تصویربرداری برسد، حدود یک ماه است که تولیدش متوقف مانده است.