شنبه, 29 شهريور 1399

کلیدواژه: سریال «۸۷ متر»

توقف تولید سریال «۸۷ متر» کیانوش عیاری

آوینی فیلم: سریال «۸۷ متر» به کارگردانی کیانوش عیاری که قرار بود امسال به پایان تصویربرداری برسد، حدود یک ماه است که تولیدش متوقف مانده است.