شنبه, 30 شهريور 1398

کلیدواژه: عابد شهر

فیلم راننده مرشد اسنپ ساخته می‌شود

آوینی فیلم: در چند روز گذشته نام «سعید عابد» راننده 54 ساله اسنپ در بسیاری از اخبار رسانه های مختلف آمده است. مردی که وظیفه خود دانست به عنوان یک مسلمان در برابر عملی ضدقانونی و ضدشرعی به شکل آتش به اختیار عمل کند. حالا خبر رسید که قرار است فیلمی درباره این شخصیت ساخته شود.