دوشنبه, 27 آبان 1398

کلیدواژه: قرائتی

«درس‌هایی از قرآن» همچنان مخاطب دارد

آوینی فیلم: مطابق گزارش مرکز تحقیقات سازمان صدا وسیما، برنامه «درس‌هایی از قرآن» عنوان بهترین برنامه گفت‌وگو محور را از آن خود کرد.