جمعه, 9 خرداد 1399

کلیدواژه: درس‌هایی از قرآن

«درس‌هایی از قرآن» همچنان مخاطب دارد

آوینی فیلم: مطابق گزارش مرکز تحقیقات سازمان صدا وسیما، برنامه «درس‌هایی از قرآن» عنوان بهترین برنامه گفت‌وگو محور را از آن خود کرد.