چهارشنبه, 9 بهمن 1398

کلیدواژه: بی شرمی در کن

باز هم بی شرمی در جشنواره کن و باز هم فیلمی از فیلمسازی با اختلالات جنسی

آوینی فیلم: در حالی که نمایش صحنه های ناهنجار و رفتارهای شرمسارانه در سینمای امروز جهان به امری عادی تبدیل شده و سینما هر روز رنگ کثیف تری به خود میگیرد، یک فیلمساز فرانسوی با اصالت تونسی علاقه بیشتری برای نمایش عریانی دارد!