شنبه, 16 فروردين 1399

کلیدواژه: نقد تئاتر ناهنجار

اجرای نمایشی با موضوع تجاوز به محارم در ماه مبارک رمضان در یک سالن خصوصی!

بی شرمی روی صحنه نمایش

آوینی فیلم: از هفته پایانی اردیبهشت ماه نمایشی روی صحنه یکی از سالن های خصوصی رفته است که حتی طرح موضوعش هم در فضای اعتقادی و فرهنگی جامعه ایران همراه با شرم است. موضوع تجاوز به محارم وقتی به راحتی در قالب نمایشی به صحنه میرود و برخلاف ادعای کارگردانش به جای نگاه آسیب شناسانه، به نوعی قبح شکنی میکند، نشان دهنده عدم وجود هرگونه نظارت از سوی اداره کل هنرهای نمایشی ارشاد است.