يكشنبه, 17 آذر 1398

کلیدواژه: دفتر موسیقی ارشاد

پشت‌پرده تغییر شبانه مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد چه بود؟

آوینی فیلم: دفتر موسیقی ارشاد را چه شده که هر چند ماه مسئول جدید معرفی میکند؟ انتصاب شبانه مدیرکل جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاشیه‌های مصوبه اخیر مجلس جهت «اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرت‌ها به فعالیت‌های فرهنگی» را وارد فاز تازه‌ای کرد.