پنجشنبه, 8 اسفند 1398

کلیدواژه: کن 2019

باز هم بی شرمی در جشنواره کن و باز هم فیلمی از فیلمسازی با اختلالات جنسی

آوینی فیلم: در حالی که نمایش صحنه های ناهنجار و رفتارهای شرمسارانه در سینمای امروز جهان به امری عادی تبدیل شده و سینما هر روز رنگ کثیف تری به خود میگیرد، یک فیلمساز فرانسوی با اصالت تونسی علاقه بیشتری برای نمایش عریانی دارد!
فرانسوی ها هم در برابر ستاره روزهای دور قرار گرفتند

کن 2019 تحت تاثیر مخالفت با آلن دلون

آوینی فیلم: در حالی که از روز گذشته هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن شروع به کار کرد، خبر اعطای نخل طلای افتخاری به آلن دلون، ستاره قدیمی سینمای فرانسه موجی از اعتراضات را به همراه داشت. بعد از سازمان زنان آمریکا و هالیوود، فرانسوی ها هم با امضای نامه اعتراضی، در برابر ستاره بزرگ سینمایشان قرار گرفتند.