يكشنبه, 27 مرداد 1398

کلیدواژه: مخالفت با آلن دلون

فرانسوی ها هم در برابر ستاره روزهای دور قرار گرفتند

کن 2019 تحت تاثیر مخالفت با آلن دلون

آوینی فیلم: در حالی که از روز گذشته هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن شروع به کار کرد، خبر اعطای نخل طلای افتخاری به آلن دلون، ستاره قدیمی سینمای فرانسه موجی از اعتراضات را به همراه داشت. بعد از سازمان زنان آمریکا و هالیوود، فرانسوی ها هم با امضای نامه اعتراضی، در برابر ستاره بزرگ سینمایشان قرار گرفتند.