يكشنبه, 27 مرداد 1398

کلیدواژه: جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده

آخرین آمار فروش فیلمهای روی پرده

جولان «متری شش و نیم» در حضور فیلمهای سخیف کمدی

آوینی فیلم: سربلندی فیلم غیرکمدی «متری شش و نیم» در میان فیلمهای سخیف کمدی نشانه موفقیت آمیزی برای سینمای ایران به شمار می رود. فیلم دوم سعید روستایی همچنان در حال فروش است.