يكشنبه, 27 مرداد 1398

کلیدواژه: پارسایی در شبکه نمایش خانگی

جولان آثار ممنوعه در دوران مدیریتی حسین پارسایی در شبکه نمایش خانگی

نمایش خانگی یا نمایش ضدخانوادگی؟!

آوینی فیلم: همچنان آثار تصمیم‌های مخرب حسین پارسایی در شبکه نمایش خانگی ادامه دارد. کارگردانی که تئاتر لاکچری را در ایران رواج داد، شبکه نمایش خانگی را حیات خلوتی برای عرضه سریالهایی با رویکرد غربی کرد و در برابر بسیاری از بی سرو سامانی های این شبکه واکنش مثبتی از خود نشان نداد. پارسایی ها در بدنه مدیریتی و در جایگاه تولید آثار شرایط مخربی را در آینده هم رقم خواهند زد و نیاز به دیدبانی فرهنگی دارند.