يكشنبه, 27 مرداد 1398

کلیدواژه: توقیف صدا

واکنش رسانه ها به تیتر و عکس ضدایرانی نشریه ای اصلاح طلب

وقتی نشریه اصلاح طلب «صدا»ی غرب میشود!

آوینی فیلم: در شرایط حساس بین المللی که سخنان دیوانه ای چون ترامپ و یاوه گویی غربی ها هر روز بیشتر میشود، برخی از رسانه های اصلاح طلب به شکلی آگاهانه یا ناآگاهانه در تیم دشمن قرار می گیرند و از طریق اخبار جعلی و تحلیل های جانبدارانه از غرب، فضای روانی جامعه را متشنج میکنند. یکی از این رسانه ها که «صدا» نام داشت، روز گذشته به دلیل تیتر و عکس جنجالی اش که کاملا ضدایرانی بود، توقیف شد.