جمعه, 24 آبان 1398

کلیدواژه: نقد فیلم ضدفلسطینی در فجر

درباره فیلم ضد فلسطینی «پیچ گوشتی» از آثار جشنواره جهانی فجر

یک خانواده محترم فلسطینی!

آوینی فیلم: یکی از فیلمهای ظاهرا فلسطینی اما در واقع ضد فلسطینی را میتوان فیلم «پیچ گوشتی» ساخته بسام جرباوی دانست که در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر و در بخش «شاخه های زیتون» حضور دارد. بخشی که به ظاهر طراحی شده تا فیلمهایی با موضوعات انقلابی و عدالت محور را در خود جا دهد اما با تماشای فیلمهایی مثل «پیچ گوشتی» میتوان نتیجه کاملا متفاوتی گرفت.