چهارشنبه, 9 بهمن 1398

کلیدواژه: مارباز

بازگشت کامبیز دیرباز به صحنه تئاتر پس از ۱۲ سال

آوینی فیلم: نمایش «ماربازی» به کارگردانی مشترک صحرا فتحی و سعید دشتی با بازی کامبیز دیرباز به زودی به صحنه می‌رود.