چهارشنبه, 9 بهمن 1398

کلیدواژه: پول‌های مشکوک به سینما

ورود تهیه‌کنندگان به سینما مشروط می‌شود

آیا میتوان از ورود پول‌های مشکوک به سینما جلوگیری کرد؟

آوینی فیلم: براساس آیین‌نامه‌ای که جمعی از تهیه‌کنندگان عضو صنوف تهیه‌کنندگی سینمای ایران تدوین کرده‌اند، اسامی تهیه‌کنندگانی که شرایط لازم برای حضور در سینما را دارند، به زودی اعلام خواهد شد.