چهارشنبه, 9 بهمن 1398

کلیدواژه: دنیرو

نقد دوباره ترامپ توسط دنیرو

آوینی فیلم: رابرت دنیرو بار دیگر اعلام کرد ترامپ باید به زندان برود و اگر گزارش رابطه ترامپ و روسیه کامل منتشر نشود، اعتراض‌های مردمی بسیاری شکل خواهد گرفت.