دوشنبه, 31 تير 1398

کلیدواژه: اختیاریه

آسیب شناسی برنامه های تلویزیون در ماه مبارک رمضان

چگونه تلویزیون میتواند مخاطب را به ماه عسل دعوت کند؟

آوینی فیلم: در این یادداشت، ضمن بررسی چند ویژه برنامه امسال تلویزیون که در روزهای اخیر به مناسبت ماه مبارک رمضان روی آنتن رفتند، این پیشنهاد مطرح میشود که برنامه سازان و تهیه کنندگان و مدیران به سراغ برنامه هایی با طرح های جدید و حرف های غیر تکراری بروند. برنامه هایی که هم جذاب و هم سرگرم کننده برای لحظات نورانی روزه داران باشد.

مسعود ده نمکی: در دو قطبی بین من و اصغر فرهادی همه بر علیه من کار کردند

آوینی فیلم: نظر مسعود ده نمکی درباره اصغر فرهادی: در دو قطبی بین من و فرهادی همه بر علیه من کار کردند ...