سه شنبه, 1 مرداد 1398

کلیدواژه: سرنخ 2

کارگردان جنجالی به دنبال سرنخ جدید در تلویزیون می رود

آوینی فیلم: کیومرث پوراحمد نگارش سیزده قسمت از مجموعه بیست‌وشش قسمتی پلیسی ،معمایی«سرنخ ۲» را تمام کرد.