يكشنبه, 11 خرداد 1399

کلیدواژه: پوراحمد

کارگردان جنجالی به دنبال سرنخ جدید در تلویزیون می رود

آوینی فیلم: کیومرث پوراحمد نگارش سیزده قسمت از مجموعه بیست‌وشش قسمتی پلیسی ،معمایی«سرنخ ۲» را تمام کرد.