دوشنبه, 5 فروردين 1398

کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب اسلامی

درباره کتاب زندگینامه ای «خون دلی که لعل شد» که به تازگی منتشر شد

کتاب خاطرات رهبر معظم انقلاب چگونه تدوین شد؟

آوینی فیلم: کتاب ۴۲۴ صفحه‌ای «خون دلی که لعل شد» که به همت محمّدعلی آذرشب گردآوری شده است، ترجمه فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» زندگینامه‌ رهبر معظّم انقلاب است که توسط انتشارات انقلاب اسلامی طی روزهای اخیر چاپ و روانه بازار نشر شده است.